Informácia pre členov Klubu kaktusárov v Spišskej Novej Vsi - 

 

24.októbra - členská schôdza v priestoroch Multifunkčného centra, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi – prednáška Ing. Aloisa Horáka na tému "Miniatúry Mexika - rod Epithelantha"

Fotogaléria J. Dublan - Mexiko a Južná Amerika