Sukulentné bonsaje na Spiši

24.04.2019 08:47

 

Umenie tvorby bonsajov je všeobecne chápané ako tvorba stromčekov v miske, mám na mysli druhy listnaté a ihličnaté, ktoré prezimujú vo vonkajších klimatických podmienkach. Sú však druhy, ktoré v našom klimatickom pásme nie sú schopné zimné obdobie prežiť. Tieto musíme pestovať aj v zimnom období vo vnútri našich príbytkov, alebo vo vykurovaných skleníkoch či zimných záhradách.

Pestujem a tiež tvarujem bonsaje rôznych druhov stromov vo výške 25 – 50 cm, ktoré prezimovávam v nevykurovanom skleníku. Tieto nepotrebujú v zimných mesiacoch takmer žiadnu starostlivosť.

Pestujem však aj bonsaje určené len pre vnútorné pestovanie, kde sú ale zásadné rozdiely v pestovaní v zime. To je hlavne teplota, ktorá by mala byť vyššia ako 15°C a dostatok svetla. Taktiež tieto rastliny vyžadujú aj v zimnom období zálievku.

Viac menej sa jedná o rastliny pochádzajúce z tropických a subtropických oblastí. Ja vo svojej zbierke mám niekoľko takýchto rastlín rôzneho veku, ktoré Vám predstavím.

Operculikarya pachypus – je to endemit z ostrova Madagaskar vyskytujúci sa v malej oblasti na juhozápade ostrova. Rastlina na obrázku je stará 40 rokov, výška 37 cm.

Operculikarya decaryi – pochádzada z ostrova Madagaskar, rastie veľmi pomaly a je veľmi vhodný na pestovanie ako bonsaj. Rastlina na obrázku má 25 rokov, výška 30 cm.

Bursera mikrophyla – pochádza z Mexika, z oblasti poloostrova Baja California a západnej časti púšte Sonora. 

Rastlina na obrázku má 20 rokov , výška  37 cm.

Bursera fagaroides – pochádza z oblasti púšte Sonora v severozápadnom Mexiku. 

Rastlina na obrázku má 20 rokov, výška35 cm.

Ceraria pygmaea – pochádza z Južnej Afriky – Namaqualandu a tiež z Namíbie. Podzemnú časť tvorí nepravidelný uzlový koreň – kaudex.

Rastlina na obrázku je vrúbľovaná na vyššom podpníku Portulacaria afra, ktorý je ukrytý za samorastom. Tento vytvára dojem, akoby on tvoril kmienik rastliny. Vek rastliny 25 rokov, výška 25 cm

Ďalším druhom pre pestovanie by mohla byť Ceraria namaquensis, i keď na tvarovanie ako bonsaj nie je to ten pravý druh. Rastlina pochádza z Južnej Afriky z oblasti Namíbie a Little Namaqualand. Rastie veľmi pomaly ako púštny ker. Vrúbľuje sa na podpník Portulacaria afra, na ktorom veľmi dobre vegetuje.

 

© Milan Štrauch