Kalendár akcií klubu v roku 2019

A) Spoločné termínované podujatia
 

22. januára: Výročná členská schôdza v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi

 

5. februára: Členská schôdza spojená s verejnosti prístupnou prednáškou Martina Kubíka na témuHybridy rodu Asptrophytum“, uskutoční sa v priestoroch Multifunkčného centra, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi.

 

19. marca: Členská schôdza v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi spojená s verejnou prednáškou Mgr. Mateja Kleina na tému „Kvitnutie u kaktusov, atypické kvety,  cefália a pseudocefália“.   

                     

12. apríla: Členská schôdza v priestoroch Multicentra v Spišskej Novej Vsi spojená s verejnou prednáškou Petra Bonka a RNDr. Silvestra PramukuVšeličo o bonsajoch“

 

14. mája: Členská schôdza u Milana Štraucha v Smižanoch spojená s prípravou klubového zájazdu

 

Druhá polovica mája : Klubový zájazd ČR, Neratovice – Roudnice nad Labem

 

15. júna: Posedenie na záhradke Ing. Ľuboslava Blahuta, príprava klubovej výstavy

 

18. až 21. júla klubová výstava v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi

 

18. augusta: Výjazdová schôdza členov klubu v Granč Petrovciach v zbierke Mgr. Matúša Petáka.

 

August – september: zájazd po slovenských zbierkach

 

17.  septembra:  Členská schôdza v priestoroch Multicentra v Spišskej Novej Vsi spojená s verejnou prednáškou Mgr. Vladimíra Gígela Pachyformy a sukuletné bonsaje

 

15. októbra: Členská schôdza spojená s verejnou prednáškou v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi – prednáška Ing. Aloisa Horáka na tému „Nezvyčajné metódy vrúbľovania“.

 

19. novembra: Členská schôdza spojená s verejnou prednáškou v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi – prednáška Ing. Mariána Jančuru na tému „Nahliadnutie do troch sukulentných rodov: Senecio, Crassula a Cotyledon“.

 

3. decembra: Mikulášska schôdza s pohostením, rekapitulácia činnosti v uplynulom roku.