Kalendár akcií klubu v roku 2020

A) Spoločné termínované podujatia
28. januára: Výročná členská schôdza v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi

 

11. februára 2020: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Kaktusárska latina“

Prednášajúci:  Ing. Marián Jančura

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

17. marca 2020: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Tilandsie a ich pestovanie na Slovensku"

Prednášajúci:  Ing. Chalupecký Jozef

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

14. apríla 2020: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: "Niečo z kaktusárskej praxe: presádzanie a substráty,  zalievanie, teplotné a svetelné podmienky, zimovanie"

Prednášajúci: Ing. Dublan Jozef

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

12. mája 2020: Členská schôdza u Milana Štraucha spojená s prípravou klubového zájazdu

 

Druhá polovica mája - začiatok júna: Klubový zájazd po slovenských zbierkach

 

16. júna 2020: Klubové stretnutie u Ing. Ľubomíra Mlynarčíka

 

16. až 19. júla 2020 klubová výstava v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi

 

15. augusta 2020: Výjazdová schôdza členov klubu v Granč Petrovciach v zbierke Mgr. Matúša Petáka.

 

16.  septembra 2020:  Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Thelocactus bicolor a jeho variabilita"

Prednášajúci:  Mgr. Gígel Vladimír

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

25. - 27. septembra 2020: zájazd na Európsku bonsajovú výstavu do Kroměříža a kaktusársku  burzu do Chrudimi

 

13. októbra 2020: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Výsevy kaktusov - ako to  robím ja."

Prednášajúci:  Ing. Horák Alois

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

16. - 18. október 2020: účasť na Národnej výstave bonsajov – župný dom Levoča, v rámci toho výjazd členov 17. októbra na výstavu  a prednáška o aranžovaní bonsajov.

 

10. novembra 2020: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Sukulentné rody s malým počtom druhov

Prednášajúci:  RNDr. Silvester Pramuka

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

1. decembra 2020: Mikulášska schôdza s pohostením, rekapitulácia činnosti v uplynulom roku s premietaním obrázkov z klubového zájazdu.