Kalendár akcií klubu v roku 2018

 
30. januára: Výročná členská schôdza v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi
20. februára: Členská schôdza spojená s prednáškou pre verejnosť v priestoroch Multifunkčného centra, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi  – prednáša Ing. Jozef Chalupecký, téma: „Kaktusy okruhu Thelocephala“.
27. marca: Členská schôdza v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi spojená s verejnou prednáškou RNDr. Silvester Pramuka na  tému „                               “.
24. apríla: Členská schôdza v priestoroch Multicentra v Spišskej Novej Vsi spojená s verejnou prednáškou  Ing. Jozefa Dublana „Kaktusy rodu Echinocactus“
8. mája: Predzájazdové stretnutie členov v zbierke Milana Štraucha v Smižanoch
Máj: Účasť na Národnej výstave bonsajov v Botanickej záhrade v Košiciach
Druhá polovica mája: zájazd do Brna
24. júna: Opekačkové stretnutie v zbierke Mariána Jančuru v Hnilčíku, príprava klubovej výstavy
11. júla: Inštalácia a príprava klubovej výstavy, 12. - 15. júla klubová výstava v priestoroch Domu Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi
21. augusta: Stretnutie v zbierke Ing. Jozefa Chalupeckého v Spišskej Novej Vsi
25. septembra:  Stretnutie v zbierke Mgr. Mateja Kleina v Smižanoch
September - október: Jesenný zájazd členov klubu
23. októbra: Členská schôdza spojená s verejnou prednáškou v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi – prednáška Ing. Aloisa Horáka na tému „Kaktusy rodu Frailea – miniatúrky z južnej Ameriky“.
27. novembra: Členská schôdza spojená s verejnou prednáškou v priestoroch Multifunkčného centra v Spišskej Novej Vsi – prednáška Ing. Mariána Jančuru na tému „Sukulentní krásavci rodov Haworhia, Gasteria a Astroloba“.
4. decembra: Mikulášska schôdza s pohostením, rekapitulácia činnosti v uplynulom roku.