Kalendár akcií klubu v roku 2022

A) Spoločné termínované podujatia

22.  septembra 2022:  Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Pestovanie bonsajov v otázkacha odpovediach"

Prednášajúci:  Peter Bonk

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

20. októbra 2022: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Sukulenty v mojej zbierke"

Prednášajúci:  Mgr. Vladimír Gígel

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

24. novembra 2022: Členská schôdza klubu spojená s prednáškou prístupnou aj verejnosti.

Téma: „Boj proti hubovým chorobám u kaktusov"

Prednášajúci:  Ing. Alois Horák

Miesto:  Multifunkčné centrum, Nábrežie Hornádu 14 v Spišskej Novej Vsi

 

6. decembra 2022: Mikulášska schôdza s pohostením, rekapitulácia činnosti v uplynulom roku s premietaním obrázkov z klubového zájazdu.