Kaktusy na Spiši

Kaktusárenie na Spiši má ako vzácny kaktus svoju večne vitálnu a nezdolateľnú podnož. Dodávam, železničiarsku podnož. Skupina nadšencov - zberateľov a pestovateľov kaktusov našla vďaka spoločnej záľube cestu k sebe v roku 1985, pričom prevažná časť kaktusárov sa grupovala z radov zamestnancov spišskonovoveského rušňového depa. V Uzlovom klube železničiarov v Spišskej Novej Vsi sa usporadúvali schôdze a organizovali spoločné stretnutia s prednáškami renomovaných pestovateľov a znalcov problematiky. Medzi obľúbené aktivity patrili zájazdy do významných zbierok na Slovensku i v Čechách.
Už v roku 1986 usporiadal klub spišských kaktusárov prvú spoločnú, neobyčajne hojne navštívenú výstavu. Založila sa tým tradícia každoročne organizovaných klubových výstav, patriacich ku tradičným podujatiam v Spišskej Novej Vsi na prelome jari a leta.
Výstavy sa uskutočňovali až do  roku 1993, po ktorom doľahla na miestny klub prechodná kríza. Ustala schôdzková a klubová činnosť, prestali výstavy. Kaktusári sa naďalej navzájom neformálne stretali vo svojich zbierkach, ale nedokázali sa nanovo zorganizovať pri spoločných podujatiach. 
Renesanciu organizovaného kaktusárenia na Spiši priniesol až rok 2004 zorganizovaním výstavy kaktusov zo zbierky p. Milana Štraucha v KD v Smižanoch. Toto bol podnet pre viacerých záujemcov z radov starých členov, ale aj nových, doposiaľ „divokých“ kaktusárov pre obnovenie činnosti klubu kaktusárov. A tak spoločne na zakladajúcej schôdzi 17. 2. 2005 deklarovali svoju vôľu založiť občianske združenie pod názvom Klub kaktusárov Spišská Nová Ves. Za predsedu výkonného výboru bol zvolený pán Milan Štrauch zo Smižian, pestovateľ kaktusov, známy na celom Slovensku i v Čechách Primárnym cieľom združenia je združovať na báze dobrovoľnosti záujemcov o štúdium a pestovanie sukulentných rastlín, najmä kaktusov, ale aj bonsajov a inej exotickej flóry.
 Občianske združenie vzniklo dňa 1.4.2005 potvrdením registrácie na Ministerstve vnútra SR
Nezdolateľná podnož korení v drsnom spišskom substráte už 21 rokov. Dnes už zhybridizovala - okrem železničiarov ju obohatili gény iných profesií. V poslednom čase obrástla novými odnožami a má sa čulo k životu. V roku 2005 sme pri príležitosti 20. výročia organizovanej činnosti usporiadali viac ako vydarenú jubilejnú 10. spoločnú výstavu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 15. až 19. júna 2005 v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch. V blížiacom sa roku 2015 nás čaká jubilejná 20. klubová výstava.
Postupom času sa pôvodná členská základňa z 10 členov rozrástla na neuveriteľných 27, z ktorých je v súčasnej dobe 15 členov. V klube sa grupujú obyvatelia spišského a podtatranského regiónu  Jeden člen sa k nám prihlásil až z Michaloviec. Osobitnú skupinu v rámci klubu tvoria bonsajisti s ich orientálnou deviáciou (je ich spolu s obojživelným predsedom 5).
 Od roku 2005 môžeme hodnotiť činnosť klubu ako veľmi dobrú. Obzvlášť cenené sú klubové výstavy a klubové zájazdy do zbierok kaktusárov a bonsajistov na Slovensku a v Čechách.
 
Pôvodný text  Ing. Mariana Jančuru pre potreby tejto stránky upravil Vlado Gígel.