K životnému jubileu Milana Štraucha

08.11.2013 00:00

Sedemdesiatnik Milan ŠtrauchNeúprosný čas nám dáva šancu dozrieť a naplniť zmysluplne svoj život. Nie každý túto príležitosť využije tak, ako Milan Štrauch, bezo sporu jedna z najvýznamnejších osobností kaktusárskeho hnutia nielen na Slovensku, ale aj v bývalom Česko - Slovensku.

    Dňa 17. 4. 2012 si pripomenieme 70.výročie jeho narodenia (ročník 1942). Pri tejto príležitosti je iste namieste uviesť niekoľko údajov z jeho života.

    Milan Štrauch patrí do priekopníckej generácie slovenských kaktusárov. V čase, kedy začínal kaktusáriť, teda v roku 1970, bolo pestovanie sukulentných rastlín na východ od Bratislavy skôr raritným koníčkom a iba zopár osamelých jednotlivcov napriek nedostatku rastlinného materiálu a odborných publikácií dokázalo si vybudovať rozsiahlejšie zbierky. Ako to už v našej záľube býva, iskru záujmu zapálila u Milana Štraucha kúpa malej sukulentnej rastlinky. Pri hľadaní spojencov zistil, že na Slovensku v tom čase pôsobí klub kaktusárov v Bratislave a v roku 1971 sa stal jeho členom. Napriek značnej vzdialenosti Bratislavy od jeho bydliska (Smižany pri Spišskej Novej Vsi) sa aktívne zapojil do jeho činnosti. K tomu mu pomohlo aj jeho povolanie – bol železničiarom rušňovodičom. Vďaka tomu prebrázdil vlakom celé bývalé Československo a počas služobných prestávok mohol nadväzovať kontakty s ďalšími kaktusármi na Morave a v Čechách. V Bratislave začal odoberať časopis Kaktusy, v tom čase jedinečný zdroj informácií, ktorému zostal verný dodnes. Okrem kaktusárskej literatúry, ktorá vychádzala hlavne v českých vydavateľstvách, sa prostredníctvom nových priateľov dostal aj k zahraničným zdrojom, najmä k nemecky písaným publikáciám. Aj keď neovládal nemčinu, pracne, pomocou slovníka, si osvojoval informácie o milovaných kaktusoch, najmä o echinocereusoch, na ktoré sa začal špecializovať. Jeho letné dovolenky – to boli niekoľkodňové výjazdy autom s rodinou po zbierkach českých pestovateľov, v dnešnej dobe už kaktusárskych klasikov, u ktorých získaval vedomosti a potrebný rastlinný materiál.

    Neskôr zistil, že aj v oveľa bližších Košiciach už (od roku 1965) jestvuje kaktusársky krúžok, vedený nestorom slovenských kaktusárov Jozefom Hečkom  a stal sa členom aj tam. Pod Tatrami na Spiši aj jeho zásluhou sa zbieraním a pestovaním kaktusov začalo zaoberať stále viac záujemcov. V roku 1985 potom dozrel čas pre vznik Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves, organizovaného pri Uzlovom klube železničiarov Semafor. Tu sa uskutočňovali schôdze a organizovali spoločné stretnutia, spojené s prednáškami renomovaných pestovateľov a znalcov problematiky. Medzi obľúbené aktivity klubu patrili zájazdy do významných zbierok na Slovensku i v Čechách. V roku 1986 usporiadal klub spišských kaktusárov prvú spoločnú, hojne navštívenú výstavu. Založila sa tým tradícia každoročne, na prelome jari a leta organizovaných výstav (spolu siedmich), zaraďujúcich sa postupne ku tradičným podujatiam v Spišskej Novej Vsi. Výstavy sa uskutočňovali do roku 1993. Po tomto roku doľahla na miestny klub prechodná kríza. Ustala schôdzková a klubová činnosť, prestali sa usporiadavať výstavy. Spišskí kaktusári sa však naďalej neformálne navzájom stretali vo svojich zbierkach, ale nedokázali sa nanovo zorganizovať pri spoločných podujatiach. Aj v týchto nepriaznivých pomeroch M. Štrauch dokázal zorganizovať vlastné výstavy (napríklad pri príležitosti Spišských výstavných trhov). Obrodu organizovaného kaktusárenia na Spiši priniesol rok 2005. Na podnet viacerých záujemcov z radov starých členov, ale aj nových, doposiaľ neorganizovaných kaktusárov, na zakladajúcej (či skôr obnovujúcej) schôdzi 17. 2. 2005 bola deklarovaná vôľa založiť občianske združenie pod názvom Klub kaktusárov Spišská Nová Ves. Ten vyvíja neobyčajne aktívnu a pestrú činnosti dodnes, pričom sa prihlásil ku následníctvu po „starom“ klube. Všetko sa to udialo a deje predovšetkým zásluhou Milana Štraucha, dlhoročného a nenahraditeľného predsedu klubu. Pri príležitosti 20. výročia svojho vzniku klub obnovil tradíciu a usporiadal vydarenú jubilejnú 10. spoločnú výstavu, ktorá sa uskutočnila v dňoch 15. až 19. júna 2005 v priestoroch Kultúrneho domu v Smižanoch. Odvtedy, rok čo rok, klub organizuje svoje stále výstavy, v roku 2011 už 16. v poradí.

 

    Zásluhy Milana Štraucha boli ocenené aj voľbou do výboru Spoločnosti českých a slovenských kaktusárov v roku 1990, kde pôsobí dodnes. Ako renomovaný odborník sa podieľal na činnosti Študijnej skupiny rodu Echinocereus pri Arboréte Borová hora pri Vysokej škole lesníckej a drevárskej (dnešnej Technickej univerzite) vo Zvolene, založenej v roku 1988. (Pôsobila v rokoch 1988-1992). 

    Svoje renomé si Milan Štrauch nadobudol predovšetkým skvelými výsledkami pestovateľskej praxe. Ovláda všetky techniky a finesy kaktusárskeho kumštu a sám do nich prispieva vlastnými nápadmi a inováciami. Jeho zbierka je rozsiahla, pestrá, plná vyspelých, dobre pestovaných i unikátnych rastlín. Okrem druhovo hojne zastúpených echinocereusov sú jeho srdcu blízke hlavne rebucie a sulkorebucie, no nájdeme tu zástupcov ďalších kaktusových rodov, napríklad drobných opuncií, nádherných turbinicarpusov, ferokaktusov, ariocarpusov, mammillárií, astrofýt, lobívií, eskobárií, echinokaktusov, ale aj rôznych rarít a noviniek. Značnú časť zbierky predstavujú nekaktusové sukulenty: eufórbie, početne zastúpení reprezentanti rodu aloe, krásne agávy, krasule, lithopsy, havorcie, pachypódia, nápadito aranžované tilandsie, echeverie... Pestovanie sukulentnej flóry kombinuje s bonsajmi. V jeho záhrade na okraji Smižian nájdeme aj skalničky, okrasné ihličnaté a listnaté stromčeky, z nich najmä čarovníky, ktorých kolekcia patrí medzi najpočetnejšie a najkrajšie na Slovensku.

  

   Nesmieme však zabúdať ani na ľudské vlastnosti tohto vzácneho človeka: priateľskosť, nezištnosť, úprimnú priamosť, láskavosť, húževnatosť... Pre mladších, ale aj skúsenejších kaktusárov je bezodnou studnicou vedomostí a skúsenosti. Jeho čarovná záhrada a jeho skleníky sú stredom vesmíru nášho podtatranského  kaktusárskeho sveta, okolo ktorého sa točí naša malá pospolitosť. Radi sa tu schádzame a zvádzame nekonečné odborné diskusie, plánujeme zájazdy, či brúsime stratégiu budúcej klubovej výstavy.

    Na záver mi, Milan, dovoľ, aby som Ti v mene všetkých členov Klubu kaktusárov Spišská Nová Ves zablahoželal k významnému životnému jubileu a zaželal pevné zdravie, rodinnú pohodu a veľa pekných kvetov v Tvojej zbierke.

Marián Jančura