Jančura Marian

   Kaktusy pestuje vo svojom bydlisku, krásnej horskej doline v obci Hnilčík, južne od Spišskej Novej Vsi. S kaktusárením začínal začiatkom 80. rokoch 20. storočia. Záujem vzbudila pre neho osudová kniha nemeckých autorov Grunert-Viedt-Kaufmann “Kaktusy a iné sukulenty”. Bizardnosť rastlín a nádhera kvetov vzbudila jeho záujem o tieto ich pestovanie. Rozhodol sa, že do roka a do dňa musí vlastniť všetky kaktusy, ktoré boli v knihe vyobrazené. (Nepodarilo sa).

   V tom čase však kaktusárenie na Spiši bolo ešte v plienkach, klub kaktusárov ešte neexistoval. Iná situácia bola v Čechách, kde cez inzeráty v časopise Záhradkár nadviazal kontakty s brnianskou, dvurkráloveckou a neskôr aj chrudimskou poštovou predajňou a tak mu pošta na dobierku doručovala malé balíčky so semenami i objemnejšie s kaktusmi.

   V záhrade si postavil prvý fóliovník, na zimu sťahoval rastliny do izby rodinného domu. Dodnes vlastní mnohé kaktusy z týchto čias, a to aj z vlastných výsevov.  Foliovník neskôr vystriedal skleník, nastal čas nových výsevov a zveľadenia zanedbanej zbierky.

   Marián Jančura pestuje predovšetkým rody sukulentných rastlín, ktoré sa mu páčia a ktoré sa vyznačujú druhovou pestrosťou. Málo sa dáva ovplyvňovať módnymi prúdmi a zháňaním noviniek. Má preto rád rod Echinocereus s jeho početnými vetvami. Z kaktusov zbiera aj rod Paródia, Escobaria, Mammillaria, Rebutia, Sulcorebutia, no má aj zástupcovia čílanov (Eriosyce, Copiapoa), rodu Coryphantha, Thelocactus, Gymnocactus, Ferocactus, Lobivia, Gymnocalycium, Notocactus... Určitým špecifikom je vrelý vzťah ku malým cylindrickým opunciám a Thephrocactusom, ktoré už zbierajú iba výnimoční zanietenci. Druhou láskou sú zástupcovia rodu Haworthia a príbuzných rodov Gasteria a Aloe.

   Zbierku už len zveľaďuje a udržiava, problémy so zrakom mu znemožňujú robiť výsevy. Napokon zbierka nezávisle na tom sa rozpína a rozlieza a skleník je stále menší. Ešteže záhradka pri rodinnom dome v nadmorskej výške 800 metrov poskytuje neobmedzené možnosti na exteriérové pestovanie vhodných druhov.

 

Ing. Jančura Marián, Zimná dolina, 053 32 Hnilčík

Tel: 0904 630 058

e-mail: jancuramarian@gmail.com