Pramuka Silvester

Náš výraznejší  záujem o sukulenty a tým aj o kaktusy začal pred niekoľkými rokmi, keď nám v byte zakvitla „smradľavá“ kvetinka, ktorá nás zaujala netypickou vôňou (skôr zápachom). Až neskôr sme sa dozvedeli, že ide o sukulent, ktorý má aj svoje meno (stapelia variegata).

Ďalšie naše priblíženie k týmto rastlinám nastalo približne pre piatimi – šiestimi rokmi, keď  nás naši dobrí priatelia zlákali na zaujímavý výlet za kvetinkami s nejakým klubom kaktusárov. Trvalo im to dva roky, kým nás presvedčili.  Asi po dvoch  výletoch po fantastických zbierkach plných rozkvitnutých kaktusov sme sa postupne týmto rastlinkám „upísali“.

A takto sa začala naša symbióza s kaktusmi, sukulentami a bonsajmi. Navzájom sa snažíme jeden druhému prispôsobiť a zistiť, čo navzájom potrebujeme. Zatiaľ si s nimi vykáme, ale časom si hádam začneme aj tykať. Snažíme sa im zabezpečiť pravidelnú opateru a  podmienky pre ich rast a oni sa nám z času na čas odmenia pekným kvietkom.

Na ploche niekoľko málo metrov štvorcových, ovplyvnených veľkosťou nášho bytu a záhradky trochu vzdialenej od bytu, sa snažíme porozumieť pestovaniu a tvarovaniu bonsajov, pestovaniu sukulentov hlavne s kaudexom a pachykaulom, ale aj ostatným druhom.  Svoje miesto v našich mini skleníkoch majú, samozrejme, aj sem - tam  kvitnúce kaktusy.

 

Števka a Silvester Pramuka