Tradičná výstava klubu kaktusárov SNV 16-19.7.2015

V centre Spiša v Spišskej Novej Vsi sa konala výstavná expozícia výpestkov členov regionálneho klubu kaktusárov. 
Už neodmysliteľnou súčasťou bola a j expozícia pestovateľov bonsajov.