Výstavy - expozície výpestkov členov klubu pre verejnosť.

K dispozícii sú fotogalérie z expozícií členov klubu kaktusárov na výstavách v jednotlivých rokoch. Súčasťou sú tiež expozície výpestkov bonsajoch členov klubu.
-
Photo Gallery of exposure club members cacti growers. Also included are cultivars bonsai exposition.